Menu

Spolupráce s Evropskou unií

Projekt „ROZVOJ A ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU VINAŘSTVÍ KNĚŽÍ HORA S.R.O.“ je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova.

Cíl projektu: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Výsledek projektu: V rámci projektu došlo k pořízení nutného vybavení a technologie a sice, pasterizačního zařízení pro nealkoholické ovocné a hroznové šťávy, dále řízeného chlazení – dopojení 9 ks chlazení na stávající chladící systém, poté plnící linky, 7 ks dřevěných barrique sudů o objemu 500 l a 15 ks dřevěných barrique sudů o objemu 225 l. Žadatel o dotaci rozvíjí svůj podnik, má možnost vyrobit a upotřebit větší množství zpracované produkce, která může přinést větší zajištění stability podniku a schopnost se i nadále adaptovat na daném trhu.

Projekt: FVE – Vinařství Kněží Hora I.

Rregistrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004034

Cíl projektu: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je instalace střešní fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu společnosti. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: FVE – Vinařství Kněží Hora II.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004035

Cíl projektu: 

Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je instalace střešní fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu společnosti. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.